Broederschap én Broederlijkheid voor een schone planeet

Broederschap én Broederlijkheid voor een schone planeet

Inhoudsopgave

De Franse Revolutie stond voor Liberté, Egalité en Fraternité: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Thema’s die voor Mannen met Plannen ook belangrijk zijn.

Het woord “broederschap” is de meest gangbare vertaling van het Franse woord “fraternité”.

Het is de vraag of het ook de meest juiste vertaling is.

In zijn ‘Ode aan een vergeten ideaal: de broederlijkheid” breekt David van Reybrouck een lans voor de term “broederlijkheid”.

Hij stelt dat “broederschap” eigenlijk de vertaling is van het Franse woord “confrérie”, dat een groep mannen is, die lief en leed met elkaar delen, zoals bijv. een kloosterorde of een vrijmetselaarsloge.

De term “broederlijkheid” zou volgens hem een betere aanduiding zijn voor de principiële gelijkwaardigheid tussen mensen die elkaar niet hoeven te kennen.

Overigens legt hij in dit artikel ook een verband tussen de broederlijkheid en de “Ode an die Freude” (Alle Mensen worden Broeders) van Friedrich von Schiller, op muziek gezet door Ludwig van Beethoven in zijn Negende Symfonie, en sinds 1985 het “volkslied” van de EU.

Van Reybrouck herinnert in zijn artikel ook aan een tekst van de Belgische oud-premier Mark Eyskens, die ooit schreef dat de drie waarden van de Franse revolutie – gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid – in verschillende perioden zouden worden gerealiseerd: de gelijkheid in de negentiende eeuw, de vrijheid in de twintigste; de eenentwintigste eeuw zou dan de eeuw van de broederlijkheid moeten worden.

Een schonere planeet

En daar gaan we voor met Mannen met Plannen: broederschap én broederlijkheid op een schone planeet in de 21e eeuw.

Peter Valbracht
Peter Valbracht

Laat een reactie achter

Ontvang onze beste tips

* Je ontvangt de beste tips omtrent zelf ontwikkeling, productiviteit en eenvoud.